Verhuurders

Huurachterstanden komen helaas vaak voor bij woningcorporaties en vastgoedbedrijven. Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso heeft jarenlange ervaring met het innen van huurachterstanden.

U bent verhuurder

Woningcorporaties en vastgoedbedrijven hebben veel te maken met achterstallige huur, maar ook particuliere verhuurders krijgen de huur regelmatig niet betaald. In plaats van afwachten, werkt het veel beter om in een zo vroeg stadium in contact te komen met niet-betalende huurders. Want een huurachterstand kan al snel hoog oplopen. Ons gespecialiseerde incassoteam kan u en uw huurder helpen bij het zoeken van een oplossing van het betalingsprobleem en bij het incasseren van de huurachterstand.

Verschillende fases huurincasso

Als gerechtsdeurwaarder- en incassobureau kunnen we alle juridische diensten ten aanzien van het innen van openstaande vorderingen onder één dak en in eigen beheer verzorgen. Wel zo fijn, omdat we dan de volledige controle over de manier van incasseren hebben. Ons huurincassotraject bestaat uit 3 fases; de minnelijke-, de gerechtelijke- en de executiefase.

Fase 1: Minnelijke huurincasso

De minnelijke huurincasso is een traject zonder tussenkomst van een rechter. Uw huurder oftewel de debiteur verzoeken we op verschillende manieren om zo snel mogelijk te betalen. Dat doen we onder andere met een speciale aanmaning, de zogenaamde 14-dagen brief of WIK-brief en herinneringsbrieven. Uiteraard zoeken we ook contact met de huurder om de oorzaak te achterhalen. Wellicht kunnen we met elkaar nog tot een andere oplossing komen die voor beide partijen bevredigend is, zoals een betalingsregeling. Het bedrag dat de huurder verschuldigd is, wordt verhoogd met de kosten voor het incassotraject en rentekosten. Onze ervaring is dat door het inschakelen van een incassobureau de druk hoger wordt en de schuld meestal betaald wordt in de minnelijke fase. Maar soms blijft betaling toch achter. Dan gaan we over tot de gerechtelijke procedure en volgt er een proces.

Fase 2. Gerechtelijke huurincasso

Op het moment dat de huurder in de minnelijke fase niet tot betaling overgaat, volgt de gerechtelijke huurincasso. Hier komt wel een rechter bij kijken. De debiteur krijgt een dagvaarding, er volgt een proces en uiteindelijk komt er ook een gerechtelijk vonnis. Dit is de uitspraak van de rechter. Bij een huurachterstand van drie maanden en meer kunnen wij de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de gehuurde woning vragen. Kosten van het gerechtelijke huurincasso traject worden verhaald op de debiteur.

Fase 3. Executie fase

In de laatste fase, de executiefase, kan er beslag worden gelegd op bezittingen om alsnog de huurachterstand geïncasseerd te krijgen. Denk aan bijvoorbeeld beslaglegging van het salaris, maar ook op roerende zaken, zoals een auto en de inboedel.

Meer weten?

Betaalt uw huurder niet? Neem dan contact op met het incassoteam van Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso.

Neem contact op
Direct contact? Bel 085-016 02 67

Of maak een afspraak via ons formulier