Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een lijst met veelgestelde vragen aan ons bedrijf. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en deurwaarderskantoor?

Het incassobureau int namens een bedrijf een rekening, zonder dat daar gerechtelijke procedures aan te pas komen. Wanneer de vordering na een incassoprocedure onbetaald blijft, wordt deze aan de rechter voorgelegd. Beslist deze in uw nadeel, dan is het aan de deurwaarder de taak om het geld via beslaglegging te incasseren. Doordat Kuyt Gerechtsdeurwaarder & Incasso een incasso èn deurwaarderskantoor is, kunnen wij u met het gehele incasso en deurwaarders traject ondersteunen.

 

Wat is beslaglegging? 

Een deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

 

Wat wordt bedoeld met sommatie? 

Eigenlijk is dit hetzelfde als een aanmaning. Vaak noemt men de derde aanmaning een ‘sommatie’. Anders gezegd: een laatste mogelijkheid tot betaling. Wanneer u deze niet betaalt, wordt de door u verschuldigde vordering bij de rechter voorgelegd.

 

Ik heb een brief ontvangen dat ik moet betalen, wat moet ik doen?

Zodra de rechter heeft besloten dat u moet betalen, ontvangt u een brief hierover. Meestal moet het bedrag binnen twee dagen betaald worden. Doet u dit niet, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen, inboedel en/of bankrekening. Kunt u uw schuld op dat moment niet betalen, dan kunt u mogelijk een betalingsregeling treffen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

 

Welke betalingswijze bieden jullie?

U kunt via onze website uw dossier online inzien. Via deze portal kunt u uw betaling direct via iDeal. Lukt het u niet om in te loggen op uw 'Online dossier' of wilt u op een andere manier betalen? Neem dan contact met ons op.

 

Ik kan mijn rekening echt niet betalen. Wat moet ik doen?

U kunt met financiële problemen terecht bij www.nibud.nl, een bewindvoerder of bij uw gemeentelijke instantie. Zij starten met u een traject op waarbij uw schulden worden geinventariseerd en gaan u verder helpen.

 

Kan ik een betalingsregeling afspreken? 

Stel, u kunt niet in één keer betalen, dan bespreken we met de schuldeiser of uitstel van betaling mogelijk is of dat er een betalingsregeling met u getroffen kan worden. Een betalingsregeling betekent dat u het bedrag niet in éé keer, maar in een aantal termijnen betaalt. Neem voor betalingsafspraken rechtstreeks contact op met ons kantoor. 

 

Ik heb een klacht. Waar kan ik deze indienen?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dit uiterard graag. Zie hiervoor onze klachtenregeling (link maken). Wilt u een klacht indienen, neem dan contact met ons op.

Neem contact op
Direct contact? Bel 085-016 02 67

Of maak een afspraak via ons formulier