Indexering Btag en interne kostprijzen 2021

Met ingang van 1 januari 2021 zullen de Btag-tarieven en de interne kostprijzen geïndexeerd worden met 0,029158 (2,9158%). Het Btag-overzicht is daarop aangepast en op de website van onder andere de KBvG gepubliceerd.

Het besluit inzake de indexering van de tarieven van ambtshandelingen is nog niet gepubliceerd, dat gebeurt binnenkort. De interne kostprijzen voor 2021 die zijn geïndexeerd met het indexeringspercentage van het Btag (afgerond 2,92%) zijn ook aan de Rechtspraak toegezonden.

Meer weten?